Nieuwe coronamaatregelen scholen

26 november 2021

De scholen blijven open. Het kabinet is, op advies van het OMT, tot nieuwe maatregelen voor het primair onderwijs & VSO gekomen:

  • Er geldt een mondkapjesplicht bij verplaatsing in en rond de school voor iedereen in het v(s)o en voor het personeel van het po en s(b)o. Leerlingen vanaf groepen 6 wordt dit ook dringend geadviseerd. Er wordt aan wetgeving gewerkt om dit te verplichten;
  • Er geldt een dringend advies om leerlingen van de groepen 6,7,8, en al het personeel 2x per week een zelftest te laten afnemen. Hierbij gelden geen uitzonderingen meer voor personen die als immuun worden beschouwd;
  • Dringend advies: Leerlingen komen zoveel als mogelijk alleen naar school. Leerlingen die niet alleen naar school kunnen, worden door maximaal één persoon gebracht;
  • Dringend advies: Organiseer looproutes, gespreide starttijden/pauzes en waar mogelijk cohortering;
  • Geen ouders in school;
  • Snottebellenbeleid voor leerlingen wordt aangescherpt: verkouden/hoesten is thuis blijven. (Dit is niet benoemd in de persconferentie, maar zal wel terugkomen in het nieuwe protocol);
  • M.b.t boostervaccinatie: Nu nog niet mogelijk, maar er wordt wel ingezet op versnelde boostervaccinatie. De kwetsbaarheid qua blootstelling aan het virus is leeftijd gerelateerd, aldus het OMT.

Protocol en Q&A: