Scholen dicht per maandag 20 december

Beste collega’s,

Wat lange tijd al in de lucht hing, gaat dan toch nu gebeuren. Het PO/SBO/SO gaan dicht per maandag 20 december. Het Lerarencollectief heeft gepleit voor eerdere berichtgeving over een eventuele sluiting, zodat het niet last-minute zou zijn. Helaas is dit nu wel het geval.

Dit betekent de scholensluiting concreet:

  • Het regulier basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs sluiten de deuren per 20 december. De kerstvakantie begint dus een week eerder voor deze leerlingen;
  • Het voortgezet onderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs blijven wel geopend;
  • BSO (buitenschoolse opvang) is de week voor de kerstvakantie dicht;
  • Oproep aan ouders om hun vrije kinderen ook echt in de gezinsbubbel te houden;
  • Er is wel noodopvang voor leerlingen van ouders met cruciale beroepen en leerlingen uit kwetsbare doelgroepen;
  • Scholen hoeven GEEN afstandsonderwijs te geven! (mag wel)
  • Na de kerstvakantie, maandag 10 januari 2022, gaan de scholen uit het regulier basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs weer open, mits de situatie niet verslechtert.
  • Vrijdag 17 december aanstaande volgt een nieuw OMT advies, zondag 19 december mogelijk nieuwe besluiten tijdens Catshuis overleg.

Alle protocollen en een nieuwe Q&A staan op www.lesopafstand.nl