Nieuw OMT advies: extra uitwerking basisregels’’

22-11-2021
Vandaag heeft het kabinet een brief gestuurd aan de Tweede Kamer (130e OMT advies en kabinetsreactie | Tweede Kamer der Staten-Generaal) waarin ze het meest recente OMT-advies aanbiedt. Met betrekking tot het funderend onderwijs, geeft het OMT expliciet aan dat het in die sector beperkende maatregelen wil vermijden. Tegelijk stelt het OMT vast dat kinderen steeds vaker in uitbraken en clusters van coronagevallen betrokken zijn.

Concreet betekent dat een extra uitwerking van de basisregels:

  • Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van leerlingen op school moeten zijn.
  • Teamvergaderingen en studiedagen vinden dus online plaats;
  • Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan;
  • Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar;
  • Vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen;
  • Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis, totdat een negatieve testuitslag is ontvangen. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd blijft gelden, dat zij met lichte klachten naar school kunnen, in overeenstemming met het snottebellenbeleid: zoals in het 130e OMT-advies is geschreven, gaan zij ook in quarantaine als een huisgenoot, of ander nauw contact, positief is getest.

Woensdag sluit het Lerarencollectief weer aan bij een overleg over corona en onderwijs op het ministerie van OCW. Daarom zullen we zo snel mogelijk de reacties van alle collega’s peilen.