Lerarencollectief – Uitkomst peiling coronamaatregelen

Het aantal besmettingen onder leerlingen en leraren in het basisonderwijs loopt op. Klassen zitten in quarantaine of leraren zitten ziek thuis. Vervanging is er nauwelijks te vinden. De combinatie van het lerarentekort en corona brengen de continuïteit van het onderwijs in het geding. Veel scholen en besturen nemen daarom zelf maatregelen om besmettingen te voorkomen en om zo de continuïteit van het onderwijs te waarborgen.

Uit een peiling van het Lerarencollectief onder ruim 2000 leraren blijkt dat 75% van de leraren behoefte heeft aan landelijke maatregelen om het aantal besmettingen op basisscholen terug te dringen. Dit om te voorkomen dat scholen de deuren voor langere tijd moeten sluiten. ¨Het is belangrijk dat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd wordt en dat uitval van leraren door besmetting voorkomen wordt¨, zegt Sharon Martens voorzitter van het Lerarencollectief. “Voorbeelden van landelijke maatregelen zijn maatregelen als cohortering, gespreide pauzes, verschillende ingangen en dergelijke. Het overgrote deel van de leraren geeft aan behoefte te hebben aan sturing door de overheid, deze grote verantwoordelijkheid moet niet bij een individuele schoolleider of leraar liggen.”