Het beroep leraar is een vak!

Het lerarentekort loopt alleen maar op en de formatie duurt voort. De VVD wil dat het vak aantrekkelijker wordt gemaakt en het traject ernaartoe eenvoudiger. Het Lerarencollectief denkt niet dat genoemde oplossingen in onderstaand artikel het lerarentekort oplossen. Wij hebben altijd gezegd dat het dichten van loonkloof voorwaardelijk is om het lerarentekort op te lossen. De portemonnee moet dus wel getrokken worden!
Het vak aantrekkelijker maken door mensen naast hun baan leraar te laten zijn, is niet de oplossing. Het beroep leraar is een vak! Dat doe je niet even naast je reguliere baan. Het traject naar leraar eenvoudiger maken is wellicht de oplossing om poppetjes voor de klas te krijgen, maar niet de oplossing om goed opgeleide leraren, die hun vakmanschap verstaan, op te leiden.
Het vak aantrekkelijker maken doe je door de werkdruk te verlagen, te investeren in ons salaris én door de instroomeisen van de pabo´s zo te laten of zelfs te verhogen.
Wij als leraren gaan over de inhoud van ons beroep. Het is daarom belangrijk om vanuit een georganiseerde beroepsgroep een beroepsbeeld op te stellen dat als maatstaf geldt voor alle onderwijsinhoudelijke (politieke) beslissingen.
We houden jullie op de hoogte via de social mediakanalen en via onze ledennieuwsbrief.