Ambitie
Het Lerarencollectief is de nieuwe beroepsvereniging van, voor en door leraren, in eerste instantie met de focus op het primair onderwijs. Onze missie is om leraren weer beter in positie te krijgen als het gaat om de inhoud van ons vak en ons onderwijs. Te vaak zijn leraren in het verleden niet goed genoeg geïnformeerd, betrokken en vertegenwoordigd geweest en het is tijd om daar zelf iets aan te gaan doen. Binnen twee maanden sloten reeds ruim 5000 leraren zich als lid aan, uiteindelijk is de doelstelling van het Lerarencollectief dat er vaker mét leraren gepraat wordt over onderwijs, dan óver leraren. De Lerarenraad vertolkt die stem van de aangesloten leraren.

Functieomschrijving
De Lerarenraad fungeert als het vertegenwoordigend orgaan van de beroepsvereniging. Zij vormt het bestuur, houdt nauw contact met de achterban, stemt de onderwijsthema’s die er voor de leden toe doen af met deze achterban en neemt het voortouw om de zeggenschap op ons vakmanschap weer terug te nemen. Dit doet de Lerarenraad aan de hand van de vier pijlers die tijdens de kwartiermakersfase zijn opgesteld na rijk beraad met collega-leraren en geformuleerd zijn in het Strategisch Plan:

 • Vakmanschap
 • Informatievoorziening
 • Betrokkenheid door directe inspraak
 • Vertegenwoordiging door collega-leraren

Een lid van de Lerarenraad wordt benoemd door de leden, in eerste instantie voor een periode van tenminste één jaar, met mogelijkheid voor herbenoeming voor een periode van drie jaar. De Lerarenraad functioneert op basis van collegiaal bestuur en zorgt voor een portefeuilleverdeling die gebaseerd is op expertise, interesse en voor de leden ter zaken doende onderwijsthema’s. Als lid van de Lerarenraad vertegenwoordig je de stem van de leden aan die overleg- en beleidstafels die we als beroepsvereniging belangrijk vinden. De Lerarenraad wijst uit haar midden een voorzitter, penningmeester en secretaris aan. Een lid van de Lerarenraad combineert deze bestuurlijke functie met het werk als leraar voor de klas.

Profiel

 • Je bent leraar.
 • Je bent bereid om voorop te lopen als het gaat om vakmanschap en de inhoud van ons vak.
 • Je doet er alles aan om je collega-leraren geïnformeerd en betrokken te houden.
 • Je vertegenwoordigt je collega-leraren met plezier, vanuit expertise en gezaghebbendheid.
 • Je bent bereid om samen met je collega’s uit de Lerarenraad het net opgestarte Lerarencollectief verder inhoudelijk en organisatorisch vorm te geven.
 • Je doet er alles aan om leraren beter in positie te krijgen binnen een maatschappelijk, politiek en strategisch onderwijskrachtenveld dat steeds voor nieuwe uitdagingen zorgt.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van het onderwijskrachtenveld, beschikt over enige politieke sensitiviteit en weet je beroepsgroep ook in de media goed te vertegenwoordigen.
 • Je opereert open en transparant naar je achterban toe, waarbij je zegt wat je doet en doet wat je zegt.
 • Je onderscheidt je als onderwijsprofessional op ervaring, expertise, gezaghebbendheid en/of bestuurlijke kwaliteiten.
 • Je bent vastberaden, hebt doorzettingsvermogen en rust niet voordat leraren weer terug zijn op de spilpositie die ze verdienen binnen ons onderwijs: Van speelbal naar speler! Zodat alle leerlingen het best mogelijke onderwijs krijgen.

Benoeming en Arbeidsvoorwaarden
De Lerarenraad wordt benoemd door de leden van het Lerarencollectief. Via een sollicitatieprocedure zal het interim-bestuur een voordracht doen aan de leden voor deze benoeming. Als lid van de Lerarenraad ontvang je een vergoeding voor 0,2fte, gebaseerd op het maximale lerarensalaris: L12 trede 15.

Solliciteren
Heb je nog vragen over deze vacature, kijk dan op www.lerarencollectief.nl of neem contact op met jan@lerarencollectief.nl.
Stuur je korte motivatiebrief met je cv vóór 5 juni naar lerarenraad@lerarencollectief.nl, gericht aan Thijs Roovers en Jan van de Ven.
Gesprekken worden gepland in week 24 en 25, op locatie wanneer mogelijk en anders via de digitale weg.
Benoeming per 1 augustus 2020.