Op naar het Lerarencollectief

Nieuwsbrief #5 – 13 september 2019

We gaan het samen zelf doen.

Beste collega’s,

De financiering voor het kwartiermakerschap van het Lerarencollectief is rond. Komend schooljaar zullen wij ons in gaan zetten om te komen tot brede beroepsgroepvorming van leraren.

De resterende maanden van 2019 gaan we met jullie in gesprek over de op- en inrichting van een nieuw Lerarencollectief aan de hand van de vier pijlers die we eerder formuleerden (zie bijlage). Of dat nu in een lerarenkamer na schooltijd is, of tijdens een studiedag, via de digitale weg of in levenden lijve. We komen graag naar jullie toe, of je nu met drie, dertig of driehonderd collega-leraren bent, waar dan ook in Nederland. Mail ons op thijs@lerarencollectief.nl en jan@lerarencollectief.nl en we zullen zo snel mogelijk een afspraak met jullie maken. Wil je een actieve rol binnen het Lerarencollectief? Mail dan ook!

Wij zijn ons terdege bewust van de ingewikkelde opdracht die ligt in een strategisch en politiek ingewikkeld krachtenveld, maar zijn er ook van overtuigd dat dit het moment is om door te pakken en dat het leraren zélf moeten zijn die dit gaan doen. PO in actie heeft een collectief bewustzijn ten aanzien van arbeidsomstandigheden en -voorwaarden aangewakkerd en de beroepsgroep meer verenigd dan ooit tevoren. Om die collectieve en professionele autonomie nu door te trekken op landelijk onderwijsinhoudelijk- en onderwijsbeleidsniveau, wordt het tijd om ons via het Lerarencollectief verder te verenigen, waarbij van/voor/door de leraar het belangrijkste uitgangspunt is in plaats van een goedkope reclameslogan. Van speelbal naar speler, die beweging is wat ons betreft niet te stoppen en zal leraren op ieder niveau sterker in positie brengen. Een broodnodige ontwikkeling wanneer het draait om het lerarentekort, het beroepsbeeld en onderwijskwaliteit.

Als financiering hebben we een compensatie afgesproken met het ministerie van OCW voor in totaal 0,8fte in de L14-schaal trede 10 (cao po 2018), waarschijnlijk het goedkoopste door een ministerie vergoed kwartiermakerschap ooit. Tevens hebben we via het ministerie een werkbudget tot onze beschikking om gemaakte extra kosten te kunnen declareren. De financiering vanuit OCW loopt van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020 en steunt op drie voorwaarden:

  • Het verstevigen van de achterban, waaronder het bezoeken van scholen en opzetten van de communicatie met leraren;
  • Het oprichten van een rechtspersoon, waaronder het opstellen van de statuten, en;
  • Het opstellen van een strategisch plan voor de toekomt van het Lerarencollectief.

Met jullie input zijn we ervan overtuigd dat we met het Lerarencollectief een succesvolle stap kunnen zetten in adequate beroepsgroepvorming van leraren. Van speelbal tot speler: We gaan het samen zelf doen!

Groet Thijs Roovers en Jan van de Ven

 Download de bijlage

 

[newsletter_button id=1 showcount=”true” design=”twitter”]