Lerarencollectief – De volgende stap #2

Nieuwsbrief #4 – 29 mei 2019

We gaan het zélf doen.

Het Lerarencollectief gaat van de kant.
Vandaag zijn wij, Thijs Roovers en Jan van de Ven, tot een overeenkomst gekomen tot facilitering vanuit OCW om de opstart van een brede beroepsvereniging van leraren mogelijk te maken, nadat eerder ongeveer 11000 collega-leraren hun steun uitspraken om te komen tot duurzame beroepsgroepvorming van, voor en door de leraar zelf.

Met beroepseer als fundament en de vier pijlers Beroepskwaliteit, Betrokkenheid door directe inspraak, Informeren en Vertegenwoordiging zullen we ons in eerste instantie op het primair onderwijs richten en tegelijkertijd de mogelijkheden in andere sectoren verkennen. Het liefst in samenwerking met collega’s, beroeps- en vakverenigingen uit de desbetreffende sectoren.
Uiteindelijk zijn wij ervan overtuigd dat de krachtigste beroepsvereniging een gremium is waar álle leraren zich thuis voelen.

Vanaf 1 augustus zullen wij, met het discussie-document in de hand, leraren en eenieder die kan bijdragen aan de ontwikkeling van Speelbal naar Speler opzoeken om een rechtspersoon in de steigers te zetten die voldoet aan de taak, de wensen en uitdagingen die er vanuit onze beroepsgroep liggen.

Het is nu of nooit wat ons betreft. We hopen blijvend te kunnen bouwen op jullie steun, expertise en actieve bijdragen. Samen gaan we het zélf doen.

Groet,

Thijs en Jan

 

[newsletter_button id=1 showcount=”true” design=”twitter”]