Duimregeling ook dit jaar van toepassing bij de eindexamens

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft besloten dat leerlingen ook dit schooljaar de mogelijkheid krijgen om één (niet-kern)vak niet mee te laten tellen in de zak-slaag regeling. Deze maatregel komt bovenop de extra herkansingsmogelijkheid waartoe al eerder besloten was.

De minister motiveert zijn besluit door te verwijzen naar de obstakels waarmee de eindexamenleerlingen te maken hebben gehad. Niet alleen in de afgelopen periode, maar ook al in de voorexamenjaren: “Met deze extra aanpassing geven we leerlingen als ze het nodig hebben de kans om een volwaardig en goed diploma te halen. Zo helpen we ook hen de stap te zetten naar een mooie toekomst in het vervolgonderwijs.”

Het Lerarencollectief is positief over het ook dit jaar toepassen van de duimregeling als vangnet voor leerlingen die net iets tekort komen om te slagen. We herkennen in de klas de druk die leerlingen ervaren door de steeds wisselende omstandigheden in het voorexamen- en examenjaar. Door de maatregel is er meer ruimte om in de voorbereiding op het eindexamen te focussen op het inlopen van achterstanden.

Goed voorbereid zijn voor de vervolgopleiding vraagt wel dat leerlingen zich blijven inzetten voor alle eindexamenvakken. Dit bleek het afgelopen jaar met de duimregeling niet altijd het geval. De maatregel doet dan ook extra beroep op de pedagogische en didactische kwaliteiten van de leraar om leerlingen te blijven motiveren voor het gehele eindexamen. Maar gezien de bijzondere omstandigheden hebben we begrip voor het besluit en we hebben er vertrouwen in dat het de leraren gaat lukken.

Hier vind je de link naar de Kamerbrief over het aanvullende besluit.