Corona – nieuwe Q&A met enkele aanpassingen

De nieuwe Q&A COVID-19 voor het funderend onderwijs is gepubliceerd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor het po & vo:

 • Het gebruik van medische mondneusmaskers (wegwerpmondkapje) wordt, in alle situaties waar een mondneusmasker reeds werd geadviseerd, aangemoedigd.
 • Per 14 januari 2022 zijn de quarantaineregels versoepeld voor personen die korter dan 8 weken geleden een positieve test hebben gehad en geen klachten hebben of langer dan een week geleden een boosterprik hebben gehad (en geen klachten hebben).
 • Kennismakingsactiviteiten voor leerlingen van groep 8 zijn toegestaan (open dagen middelbare school):
  • Een kennismakingsactiviteit van een vo-school wordt net als bij mbo en ho gekwalificeerd als onderwijsactiviteit, maar in het vo gelden strikte aanvullende richtlijnen met name voor de aard van de activiteiten en de toegang van volwassenen tot de school.
  • Het uitgangspunt is dat informatiedeling centraal staat.
  • Er komen in principe geen volwassenen in de school, zie uitzonderingen in Q&A.
  • Er wordt geadviseerd om waar mogelijk het aantal contactmomenten te beperken tijdens deze activiteit.
  • Daarnaast kunnen dergelijke activiteiten enkel plaatsvinden met het strikt toepassen van de basismaatregelen, inclusief mondkapjesplicht bij verplaatsing.

Alle aanpassingen zijn geel gearceerd in de nieuwe Q&A.