Inleiding

Terug naar de KLOS en de Pedagogische academie?

Nee, zover is het nog niet, maar deze aangenomen motie (link) gaat voor flink wat opschudding zorgen. Gaan we naar een pabo voor het oude, en eentje voor het jonge kind? Blijft er ook de mogelijkheid bestaan om juist wél oude en jonge kind te kunnen combineren? Dit is een plan uit de koker van onze Tweede Kamerleden, maar hoe denken wij leraren hier eigenlijk over?

Het Lerarencollectief wil een standpunt gaan vormen en dat doen we samen. Hiervoor hebben we deze poll geopend . We peilen hier jullie mening op een stelling en hopen op veel goede vragen. We hebben mede-ondertekenaar, Tweede Kamerlid Eppo Bruins, bereid gevonden om op al jullie vragen antwoord te geven.