Reactie Lerarencollectief op verbeteraanpak passend onderwijs

Op woensdag 30 maart debatteert de Tweede Kamer voor het eerst met minister Wiersma over de voortgang van de verbeteraanpak passend onderwijs. Wij zien onze inbreng, de stem van de beroepsgroep, in brede zin onvoldoende terugkomen. Tegelijkertijd ontvangen wij signalen waaruit blijkt dat de praktijksituatie op school en in de klas niet verbetert. In aanloop naar dit debat hebben wij samen met de AOb en CNV onderstaande punten onder de aandacht gebracht middels een kamerbrief:

 • Breng als eerste stap de basis op orde
  Het bieden van passende ondersteuning vraagt concreet om kleinere klassen, voldoende bevoegde collega’s, extra handen in de klas en expertise op schoolniveau.
 • Stel doelstelling inclusief onderwijs bij
  Van meet af aan hebben wij aangegeven moeite te hebben met de inclusieambitie, zeker in relatie tot de situatie en het draagvlak op scholen en het gegeven krappe tijdspad. Scholen staan in de overlevingsstand door de oplopende tekorten en hoge werkdruk. Dit maakt het zetten van betekenisvolle stappen onhaalbaar. Het op orde brengen van de basis is wat ons betreft de eerste en een voorwaardelijk stap in de routekaart.
 • Traject landelijk norm basisondersteuning
  Het traject om te komen tot een basisnorm laat zich omschrijven als complex en enigszins onbevredigend.
 • Steun voor oproep van 20 (ouder)organisaties
  We steunen de oproep van ouderorganisaties om budget vrij te maken voor de verbeteraanpak, omdat niet alle maatregelen budgetneutraal gerealiseerd kunnen worden. Nu wordt er geld gebruikt dat eigenlijk bedoeld is voor zorgleerlingen.

Lees de volledige kamerbrief hier.