PO en VO per 10 januari weer open!

Het kabinet heeft, op advies van het OMT, besloten dat de scholen in het PO & VO per 10 januari open kunnen.

Dezelfde maatregelen als vóór de kerstvakantie zullen van kracht zijn.

 • Alle leerlingen kunnen volledig naar school;
 • Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van
  elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van
  elkaar en medewerkers;
 • Alle medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8, krijgen het
  advies om zichzelf 2 keer per week te testen met een zelftest;
 • Leerlingen van groep 6, 7 en 8 en medewerkers dragen een
  mondkapje als zij zich door de school bewegen, in de klas mag
  het mondkapje af;
 • Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten
  zich testen bij de GGD of doen een zelftest;
 • Waar mogelijk komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar
  school;
 • Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet
  anders kan;
 • Verschillende klassen blijven zoveel mogelijk gescheiden;
 • Scholen spreiden pauzes en brengen looproutes aan;
 • Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit
  huis. Vergaderingen zijn online;

Zie voor alle maatregelen: