Kwartiermakers VO per januari 2022 officieel van start bij Lerarencollectief

Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs ondersteunt vervolgstappen
Vandaag heeft de Minister van Onderwijs aan de Tweede Kamer laten weten vanaf januari 2022 financiële ondersteuning te verlenen aan vervolgstappen richting uitbreiding van het Lerarencollectief met een afdeling voor het Voortgezet Onderwijs. De kamerbrief is hier te lezen. De financiële ondersteuning is beschikbaar voor tenminste één jaar.

Het Lerarencollectief is verheugd met dit besluit. Door de financiële ondersteuning wordt het mogelijk dat een aantal leraren vanuit het VO naast hun werk in de school aan de slag kan met het opbouwen van de organisatie, het werven van leden en het verder uitwerken van de plannen voor het VO.

Aanloop naar het besluit van de Minister
Het besluit volgt op een periode waarin door een aantal leraren uit het VO in nauwe samenwerking met het Lerarencollectief verkend is wat er nodig is voor een volgende stap. Er zijn gesprekken gevoerd met vakverenigingen, vakbonden, de sectorraad en het departement van OC&W. Er is advies gevraagd aan experts in het onderwijsveld zoals Alexander Rinnooy Kan, Jeroen Dijsselbloem en Edith Hooge. De gesprekken kwamen samen op 8 oktober 2021 tijdens de ‘Avond van de Leraar’, die hier is terug te kijken.

De Minister heeft zijn besluit gemotiveerd door te verwijzen naar het belang dat hij hecht aan beroepsgroepsvorming voor en door leraren. Hij verwijst naar de goede, kritisch inhoudelijke en constructieve inbreng die het Lerarencollectief sinds februari 2020 heeft gehad op belangrijke thema’s in het Primair Onderwijs.

En nu verder
Het Lerarencollectief zal vanaf nu ook in het VO op deze constructieve wijze agenderen, initiëren, toetsen en adviseren, vanuit de overtuiging dat voor goed onderwijs nodig is dat het vakmanschap van de leraar wordt gezien, gehoord en bevraagd. De focus is daarbij gericht op wat werkt.

Een aantal leraren uit het VO, waaronder initiatiefnemer Harm Tiggelaar, zal als kwartiermaker gaan werken aan de stappen die nodig zijn om dat ook na 2022 op meer structurele wijze te kunnen blijven doen. Zij zullen daarbij dankbaar gebruik maken van de basis die door de lerarenraad en voorzitter Sharon Martens de afgelopen jaren is gelegd en zijn blij met de steun die door de huidige leden van het lerarencollectief voor deze ontwikkeling is uitgesproken.

De komende tijd zullen zoveel mogelijk leraren uit het VO bij de ontwikkelingen worden betrokken.

Sharon Martens, voorzitter Lerarencollectief
sharon@lerarencollectief.nl  / 06-52366708

Harm Tiggelaar, kwartiermaker VO-afdeling Lerarencollectief
harm@lerarencollectief.nl / 06-54330047