Een kansrijke overgang van basisschool naar middelbare school

Infographic
De overstap van po naar vo is een bepalende stap voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in het vo komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses. In deze infographic staan adviezen om leerlingen op weg te helpen bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school. De infographic is bedoeld voor leraren, intern begeleiders, schoolleiders en schoolbesturen.

Tutorials 
Het Lerarencollectief kreeg vorig schooljaar al behoorlijk veel vragen binnen over het schooladvies. Bijvoorbeeld vragen over het al dan niet meenemen van de zachte leerlingkenmerken en over twijfels binnen de advisering aangezien toetsresultaten minder betrouwbaar zijn of zelfs wegvallen. Juist in een tijd waarin we minder kunnen vertrouwen op de harde resultaten van onze leerlingen wordt er een flink beroep gedaan op de expertise van een schoolteam. Het Lerarencollectief heeft vorig jaar, samen met Pedro de Bruyckere, zes korte tutorials gemaakt. Aanvullend heeft het Lerarencollectief wetenschappelijke artikelen geselecteerd voor verdieping op de inhoud van de tutorials.