Algemene Ledenvergadering 2020

Via het Youtubekanaal Lerarencollectief kunt u de Algemene Ledenvergadering van het Lerarencollectief mee kijken.
Deze is op woensdag 1 juli 2020 om 20:00 online te bekijken.

Tot 24 juni was hier de gelegenheid uw vragen te stellen. De gestelde vragen worden meegenomen naar het ALV.

Hieronder komen de formulieren om per kandidaat uw instemming met de voordracht te geven.

Stemming voorgedragen leden Lerarenraad

Hieronder komt het stemmingsformulier of u wel of niet akkoord gaat met de voordracht van de kandidaten.

Gebruik de tabbladen om bij elk persoon aan te geven of u wel of niet instemt met deze voordracht.

Herlaad de pagina wanneer deze peiling nog niet zichtbaar is, maar deze wel is afgekondigd in de video. (op Windows: F5, op iMac: Command + R.

Link naar video https://youtu.be/aukUQGhnts0

Marco de Leeuw (25), Amsterdam – Leraar De Polsstok (Amsterdam)
Als laatste Marco de Leeuw, leraar op de Polsstok in Amsterdam. Marco neemt dankzij zijn brede
academische achtergrond een belangrijke evidence-informed blik op ons onderwijs en het leraarschap
met zich mee. Ook zijn ervaring in een betere afstemming tussen PO/VO en zijn werk als lid van een
Taskforce Opleidingen voor de Reddingsbrigade Nederland, maken dat Marco wat ons betreft een
plek in deze Lerarenraad verdient.
Met zijn academische achtergrond en ervaring bij professionaliseringstrajecten zien we Marco als een
onmisbare schakel in het team van 6 dat vanaf 1 augustus aan de slag kan gaan als Lerarenraad en
we adviseren dan ook om in te stemmen met zijn benoeming.
Thijs en Jan

De peiling is nu gesloten