Het Lerarencollectief

Over ons

Vanaf 1 maart 2020 is het Lerarencollectief officieel een feit. Beroepsgroepvorming van, voor en door leraren met als doel om weer zeggenschap over ons vakmanschap terug te winnen. Leraren die gezamenlijk zelf het heft in handen nemen als het gaat om professionalisering, wie zich leraar mag noemen, hoe we tot ons vak opleiden, samen verantwoordelijkheid nemen om startende collega’s door de lastige beginfase heen te loodsen en gebruikmakend van het gigantische professionele kapitaal dat we als beroepsgroep in onszelf dragen. Met het Lerarencollectief brengen we leraren weer terug in positie in het onderwijskrachtenveld: Van speelbal naar speler.

Vertegenwoordiging
Het Lerarencollectief neemt de vertegenwoordigende functie voor leraren op zich aan overlegtafels aangaande onderwijsbeleid, -kwaliteit en –inhouden. Vertegenwoordiging wordt vormgegeven door leraren die voor een vaste periode zitting nemen in de ‘Lerarenraad’; het vertegenwoordigend orgaan van het Lerarencollectief.

In onze pijlers lees je meer over het Lerarencollectief.

De Lerarenraad

Voorzitter: Sharon Martens
sharon@lerarencollectief.nl

Vicevoorzitter: Marco de Leeuw
marco@lerarencollectief.nl

Secretaris: Dymphy Weerstand
dymphy@lerarencollectief.nl

Penningmeester: Bart Staijen
bart@lerarencollectief.nl

Inhoudelijk expert: Debbie Dussel
debbie@lerarencollectief.nl

Downloads