Cruciale doelen rekenonderwijs – Debbie Dussel

• Hoe richt ik het rekenonderwijs in tot de zomervakantie? In de komende periode hebben we minder tijd en ruimte om alle lesstof te behandelen en de jaardoelen te behalen voor rekenen. We zullen vanuit de leerlijnen een selectie moeten maken in onze doelen. In deze tutorial ga ik je niet vertellen wat te selecteren, maar bied ik een stappenplan dat vooral gaat over hoe je dit kan aanpakken en vanuit welke gedachte. Alles is rekenen. De wereld bekeken door een rekenbril. Rekenen is een manier om de wereld om ons heen te ordenen helpt ons om de patronen en verbanden die we zien beter te begrijpen. De rekenbril. Leren rekenen betekent inzicht verkrijgen in dit systeem en je dit eigen maken.