Scholentour

Het Lerarencollectief draagt bij aan het laten zien, horen en bevragen van het vakmanschap van de leraar. We organiseren het gesprek over het vakmanschap van de leraar tussen leraren onderling en tussen leraren en anderen.

Dit gesprek organiseren we bij de Lerarencollectief Scholentour.

Wat speelt er bij jou op school en wat moeten wij weten om de juiste thema’s te agenderen en initiëren aan de juiste overlegtafels? Als leraren zijn we veel met leraren in gesprek. Zijn we in schooljaar 2022-2023 een keer welkom op jouw school (na schooltijd, of bijv. tijdens een studiedag) om met jou en jouw collega’s van gedachten te wisselen? We vertellen wat we doen, informeren je over actuele onderwijsthema’s en we voeren het gesprek over de inhoud van ons vak.
Een bijeenkomst van de Lerarencollectief Scholentour duurt één uur. We hebben plek voor maximaal 100 scholen verspreid in het land, met een evenwichtige verdeling tussen PO- en VO-scholen. Geef je snel op via lerarenraad@lerarencollectief.nl.