Lerarencollectief lidmaatschap (jaarlijks)

Word lid van het Lerarencollectief

Lidmaatschap voor één jaar!

Vanaf nu heb je de mogelijkheid om met automatische incasso ook lid te blijven zolang je dat wil, zonder ieder jaar opnieuw lid te hoeven worden. Wel zo makkelijk.

Het lidmaatschap kost je als leraar omgerekend een euro per maand, aangezien we hebben geregeld dat je met dit formulier een bedrag kan terugvragen bij je werkgever vanuit het individueel professionaliseringsbudget, zoals vastgelegd in de cao-PO.
Je maakt als lid dus eenmalig 50 euro over en vraagt daarna 38 euro terug met behulp van het teruggaafformulier.

Wat je daarvoor krijgt? Wat dacht je van gratis toegang tot alle regionale ResearchED-edities, gratis toegang tot een leergang die begin 2021 gelanceerd wordt en natuurlijk een stem in alle onderwijsinhoudelijke thema’s die ook komend schooljaar de revue gaan passeren (evaluatie Passend Onderwijs, curriculumherziening, bevoegdhedenstelsel, aanpak lerarentekort, etc). Met een gloednieuwe Lerarenraad zullen we ons vakmanschap weer meer in eigen handen gaan nemen en gaan we daarnaast aan de slag om de informatiepositie van leraren verder te verstevigen, jullie via directe inspraak steeds weer betrokken te houden en de stem van de beroepsgroep via collega-leraren te vertegenwoordigen op de plekken die er toe doen.

Een volgende stap in onze gezamenlijke missie om de leraar weer als spil in het onderwijs terug te brengen. Samen met jullie.

De Lerarenraad van het Lerarencollectief