Prestatiebox en Lumpsum

Tijdens de zomervakantie van 2020 startte het werk voor de Lerarenraad al en mocht ik samen met Jan deelnemen aan verschillende inputsessies rondom de evaluatie van het bestuursakkoord dat dit jaar afliep. 

We hebben gesproken over de complexiteit van geldstromen die er nu zijn en dat er weinig leraren zijn die weten hoe dit zit. We hebben gepleit voor meer geld de scholen in om daar te kunnen voorzien in waar schoolteams het meest behoefte aan hebben. Dit geld zou naar de begeleiding van startende leerkrachten kunnen gaan en naar professionalisering. We gaven aan dat de manier waarop de werkdrukgelden worden ingezet een erg prettige manier is waarin de leerkracht het gevoel heeft dat het mee kan denken over wat er echt nodig is. Deze constructie hebben we ook bij dit voorstel aangedragen. 

Na verschillende online sessies is er een besluit genomen en heeft het ministerie de geldstroom aangepast en gaat er vanaf maart 2021 ongeveer 138 miljoen naar de scholen in plaats van de besturen. Schoolteams kunnen dan zelf beslissen, middels de MR, hoe het geld aan besteed gaat worden binnen de school. Voor het bericht over het besluit, klik hier.