Pilot employee journey

Na het afronden van de lerarenopleiding basisonderwijs, in welke vorm dan ook, is het natuurlijk van belang dat al deze talentvolle collega’s behouden worden voor het onderwijs. De lerarenopleidingen sluiten niet altijd naadloos aan op de beroepspraktijk en veel starters ervaren de zogenoemde “praktijkshock” op het moment dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun klas. Goede begeleiding in de eerste drie jaar voorkomt uitstroom van startende leerkrachten en helpt bij de aanpak van het lerarentekort. Uit een poll van het Lerarencollectief blijkt dat een meerderheid van de leerkrachten vindt dat de huidige begeleiding van startende leerkrachten niet goed is geregeld.


Poll: De begeleiding van startende leerkrachten is goed geregeld.

  • Oneens: 1162 (85%)
  • Eens: 130 (9%)
  • Neutraal: 77 (6%)

Bron: Facebook PO in Actie – Lerarencollectief (30 oktober 2020) Klik hier voor recente uitslag


Aanleiding Pilot
Op initiatief van het Lerarencollectief wordt er gestart met de opzet van een pilot om de begeleiding van startende leerkrachten te verbeteren. Er bestaan verschillende trajecten in Nederland om startende leerkrachten te begeleiden. Dit heeft geresulteerd in een versnipperde begeleiding. Starters krijgen te maken met andere afspraken, aanpakken en betrokkenen. Soms is maatwerk nodig en zeer belangrijk in de begeleiding van starters, maar samenhang is essentieelPositief te benoemen is dat opleiders en scholen steeds beter samenwerken in partnerschappen van Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) en ook de vijf grote steden hebben, in relatie tot het lerarentekort, aandacht voor de begeleiding van startende leerkrachten. Startende leerkrachten die begeleid worden door een mentor in gezamenlijkheid met peers, zullen vaker het beroep van leerkracht blijven uitvoeren (Smith & Ingersoll, 2004). Bij de opzet van een begeleidingssystematiek dient de beroepsgroep betrokken te worden, concludeert Merel van Vroonhoven. Het Lerarencollectief is intensief betrokken bij de opzet van deze pilot en vraagt input bij de beroepsgroep middels een enquête. De resultaten kunt u bovenaan deze pagina vinden bij downloads.

Doel van de Pilot 

  • Begeleiding van startende leerkrachten beter aan laten sluiten op de lerarenopleiding. 
  • Gedurende de pilot wordt onderzocht welke werkwijzen effectief zijn om startende leerkrachten te begeleiden, zodat één werkwijze ontstaat die landelijk uitgerold kan worden.  
  • Voortbouwend op bestaande begeleidingsstructuren waarbij startende leerkrachten intervisie krijgen en een mentor hebben. 

Relevante literatuur

Downloads

Dossierhouders vanuit lerarenraad

Marco de Leeuw

marco@lerarencollectief.nl

Arco Harink

arco@lerarencollectief.nl

Tijdlijn