Pijlers Lerarencollectief

Uiteindelijk draait beroepsgroepvorming wat ons betreft om beroepseer: het is aan leraren zelf om de eer van hun vak hoog te houden. Als de spil in het onderwijs is het voor leraren tijd om zich op een laagdrempelige manier te verenigen rondom deze beroepseer. Daarom is het Lerarencollectief gebouwd op onderstaande pijlers.

Vakmanschap

Het leraarschap is een ambacht. Leraren bepalen samen de standaarden en de inhoud van ons prachtige vak.

Informatievoorziening

Samen zorgen we ervoor dat we op de hoogte zijn en blijven over alles wat met het leraarschap te maken heeft.

Betrokkenheid

Jouw mening telt!

Laat je collega’s weten wat jij vindt.

Vertegenwoordiging

Met jouw mening in de hand, nemen we plaats aan verschillende overlegtafels. Kijk hier hoe we dat doen.

VAKMANSCHAP

Het Lerarencollectief bewaakt dat het Hoe en Waarom in ons onderwijs op scholen en bij leraren belegd blijft. De autonomie van leraren en scholen is een groot goed. Wij zijn vakmensen. Belangrijke speerpunten van het Lerarencollectief zijn: permanente professionalisering, beroepsstandaarden en bevoegdheden, de kloof dichten tussen opleiding en beroepspraktijk, het begeleiden van startende collega’s en het vertegenwoordigen van collega-leraren op onderwijsinhoudelijke thema’s en –beleidsambities.

Informatievoorziening

Het Lerarencollectief zorgt voor (thematische) informatievoorziening voor alle leraren als het gaat om beroepskwaliteit en onderwijsbeleid, vooral waar dat de beroepsuitoefening raakt. Inhoudelijke informatie, informatie aangaande het proces en informatie rondom relevante (politieke) besluitvorming. Hiervoor gebruiken we deze website en onze sociale media kanalen. Het Lerarencollectief werkt open en transparant.

Betrokkenheid door directe inspraak

Het Lerarencollectief zorgt hun digitale platform voor de mogelijkheid tot directe inspraak. Hierbij geldt one-(wo)man-one-vote. Met behulp van enquêtes, polls en open discussies neemt het lerarencollectief waar mogelijk stelling met betrekking tot (nieuwe) beleidsambities of onderwijsinhoudelijke thema’s als de situatie daarom vraagt.

Vertegenwoordiging

Het Lerarencollectief neemt de vertegenwoordigende functie voor leraren op zich aan overlegtafels aangaande onderwijsbeleid, -kwaliteit en –inhouden. Vertegenwoordiging wordt vormgegeven door leraren die voor een vaste periode zitting nemen in de ‘Lerarenraad’; het vertegenwoordigend orgaan van het Lerarencollectief.